O L I V I A  (W I L L M O R E)  M I N A Y A

   fm148t.jpg (34965 bytes)

Olivia (nee Willmore) Minaya, mother of Frank Minaya y Willmore.

To view additional Willmore family photos, please click here.

waltergallery13.jpg (13410 bytes)

Olivia (nee Willmore) Minaya and grandchild, Walter Minaya.